Nom des morts

Source : Ballion christine
plaque ESPOSITO BAPTISTIN