Nom des morts

Source : Ballion christine
victimes 14/18 I-L