Source : Ballion Christine
Vecoux - Signature I. BENOIT Nancy 1927